SV De Vrijheid – Leeuwarden

Beursreglement voor standhouders

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van goederen van een standhouder.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen dan wel aan de persoon van de handelaar. Elke verplichting tot vergoeding van schade wordt uitgesloten
  • De standhouder is zelf volledig verantwoordelijk voor zijn/haar stand en voor zijn/haar eigendommen
  • De organisatie is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor enige transactie tussen een standhouder en een bezoeker.
  • Op de beurs mogen alleen die goederen verkocht worden waarvan de Wet de verkoop/bezit toestaat. Hierop zal gecontroleerd worden.
  • De overeengekomen huurprijs van de stand dient op de dag van de beurs contant bij de organisatie te worden afgerekend.
  • De handelaar dient de door hem gehuurde stand opgeruimd en in dezelfde staat achter te laten zoals die door de handelaar werd aangetroffen.
  • Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie iets aan muren, vloeren en/of plafonds te bevestigen.
  • De organisatie is gerechtigd om te besluiten om zonder opgaaf van redenen de beurs geen doorgang te laten vinden, bijvoorbeeld omdat er te weinig standhouders zijn.
  • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig inkomstenverlies van de standhouder indien besloten wordt de beurs geen doorgang te laten vinden.