S.V. de Vrijheid - Leeuwarden

 

 1. De beurs is geen openbare aangelegenheid.
 2. Op de entree van de beurs dit Beursreglement voor bezoekers van toepassing. Door betreding van de beurs worden deze voorwaarden aanvaard.
 3. Toegang alleen voor verzamelaars van militaria.
 4. Betreden van de locatie is op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook, materieel of immaterieel.
 5. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van standhouders en/of bezoekers.
 6. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor een transactie tussen een bezoeker en een standhouder.
 7. Sommige verkochte goederen kunnen historisch beladen zijn en door bezoekers als confronterend ervaren worden.   
 8. De organisatie distantieert zich van welke politieke overtuiging dan ook.
 9. De organisatie behoudt zich het recht voor om bezoekers zonder opgaaf van redenen de toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer de organisatie vermoedt dat de betreffende persoon de orde kan   verstoren of andere intenties heeft dan waarvoor de beurs is bedoeld.
 10. De bezoeker dient zich correct te gedragen. Wangedrag (of een vermoeden daarvan) jegens de organisatie, gasten, standhouders en hulpverleners wordt niet getolereerd en zal bij constatering dan wel het vermoeden daarvan zonder opgaaf van redenen tot directe verwijdering van de bezoeker leiden.
 11. Het is verboden om op enigerlei wijze foto's en/of (geluids)opnames te maken tenzij daarvoor door de organisatie uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

 

De organisatie wenst u als bezoeker een fijne en genoegzame beurs. Tevens hopen wij u in de toekomst nogmaals te mogen begroeten.