Je bent na het bekijken van deze site nieuwsgierig geworden en je hebt het besluit genomen je verder te gaan verdiepen in "de wondere wereld van de schietsport".

Om voor jezelf een indruk te krijgen wat de schietsport en de vereniging voor je kan betekenen kun je maximaal twee keer bij ons op de club komen als introducee. In alle gevallen zal er de gelegenheid zijn om de sfeer van de vereniging te proeven, de schietbaan te betreden en een vuurwapen te hanteren. Tijdens de introductie schietoefening kan met een pistool, een revolver of een karabijn worden geschoten. Altijd in overleg met de begeleider en wat wij op dat moment verantwoord achten.

De Vrijheid 62 smallNa je tweede bezoek (of eerder) zal het moment komen om te besluiten het (aspirant) lidmaatschap aan te vragen of de keuze maken om dit niet te doen. In het laatste geval bedanken wij je voor de interesse in onze vereniging en de schietsport en kunnen we je mogelijk in de toekomst nog eens op vereniging begroeten, waarna een ieder zijn eigen weg gaat. Besluit je echter om verder te gaan en je (aspirant) lidmaatschap aan te vragen dan zijn er een aantal spelregels.

Het is een wettelijk vereiste om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) te kunnen overleggen. Deze VOG is bij de gemeente aan te vragen. De benodigde documenten zijn op de vereniging aanwezig, deze gaan we samen met je invullen. Na het verkrijgen van de VOG kun je deze gezamenlijk met een: "aanvraagformulier aspirant lidmaatschap" en twee pasfoto's opsturen naar de postbus van de vereniging. Op het moment dat de secretaris alle stukken heeft ontvangen zal het dossier worden doorgestuurd naar de ballotagecommissie. De secretaris zal je uitnodigen voor een gesprek betreffende het aangevraagde lidmaatschap.

Een en ander lijkt erg formeel. Het is echter een waarborg voor de vereniging in zijn geheel, voor het aspirant lid en ook voor de samenleving dat we de schietsport in een veilige omgeving en in overeenstemming met de wettelijke regelgeving kunnen beoefenen.

De spelregels nogmaals verkort weergegeven:

- VOG (origineel)

- volledig ingevuld aanvraagformulier aspirant lidmaatschap

- 2 pasfoto's

- alles opsturen naar de postbus van de vereniging t.a.v. de secretaris

- gesprek met de ballotagecommissie

- aanvang opleiding na een positief advies van de ballotagecommissie