Het lidmaatschap van S.V. de Vrijheid - Leeuwarden is een overeenkomst voor onbepaalde tijd. 

 

Conform artikel 8 - lid 3 van de statuten dient opzegging van het lidmaatschap plaats te vinden voor één november van het lopende boekjaar, dan eindigt het lidmaatschap aan het einde van het lopende boekjaar. Indien op een later tijdstip wordt opgezegd, wordt met het einde van het daaraanvolgende boekjaar het lidmaatschap beëindigd.

 

Verenigingen vallen NIET onder de Wet van Dam, maar onder het verenigingsrecht.

 

Het Bestuur.