image001

S.V. de Vrijheid – Leeuwarden, waar komen wij vandaan –
wat is onze achtergrond.


Kort na de Duitse bezetting van 1940-1945, de Tweede Wereldoorlog, werd in Nederland de organisatie Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag opgericht, die ook een periodiek (krant/blad) uitgaf onder de naam "De Vrijheid".

image005Binnen deze organisatie werden op veel plaatsen schietoefeningen gehouden door vrijwilligers (burgers) van o.a. de toenmalige Rijkspolitie, Gemeentepolitie, Grenspolitie en Nationale Reserve. Op 19 juli 1952 werd door een aantal van die schutters de nationale schuttersbond "De Vrijheid" opgericht, waarbinnen plaatselijke schietsportverenigingen zich bundelden.

Deze bond werd door de minister van Oorlog, Ir. Cornelis Staf, erkend op 29 november 1952. De bij de nieuwe bond aangesloten verenigingen werden vernoemd als commissies. Ir. Cornelis Staf (CHU) minister van Oorlog 1952-1956 kabinet Drees II

image007Bij het opheffen van de organisatie Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag in 1954 gaan de plaatselijke schietverenigingen verder in een eigen orgaan genaamd "De Vrijheid". Elke vereniging binnen deze nieuwe organisatie ging een eigen bestaan leiden. Zo ook De Vrijheid Leeuwarden.

Ten gevolge van een wijziging/aanscherping van de relevante wet- en regelgeving eind jaren 60 van de vorige eeuw is op 6 september 1968 de definitieve juridische entiteit "Schietsportvereniging De Vrijheid - Leeuwarden" ontstaan.
image009