De dynamische baan is een totaal andere tak van schietsport dan wat wij vanuit de basis gewend zijn.

De Vrijheid 77 smallHet woord "dynamisch" zegt eigenlijk alles. Zijn alle andere schietsport onderdelen statisch -schieten vanaf een vast punt- in de dynamische disciplines hebben we te maken met verplaatsingen en / of beweegbare doelen. Vergist u zich niet: dit is zeker geen kermis schieten.

Deze discipline vereist een totale beheersing van je vuurwapen en bovengemiddelde kennis van het vuurwapen zelf, denk hierbij aan het afhandelen van storingen, veiligheid en onderhoud.

De schietoefeningen kunnen we globaal opsplitsen in twee groepen.

- Het statisch beschieten van doelen, waarbij de schutter op een vast schietpunt staat. De doelen noemen we "steel-plates", dit zijn stalen platen met een scharnierpunt. Na het raken van de "steel-plate" valt deze om. Alles draait om tijd, ofwel het aantal geraakte doelen in een bepaalde tijd, ofwel de snelste tijd voor het omschieten van de opgestelde doelen.

Vanzelfsprekend worden er allemaal varianten bedacht zoals een rood of wit geverfde steel-plate; een zogenaamde "stop-plate of no-shoot" deze moet u dan laten staan, maar met een tikkende stopwatch/timer... en opperste concentratie – met mogelijk een verplichte magazijn wissel. U ziet het al voor zich, allemaal uitdagingen.

super mini ipsc target- Met het dynamisch beschieten van doelen verplaatst de schutter zich over de schietbaan teneinde de doelen vanuit verschillende posities te beschieten (of juist niet). In veel gevallen zijn dit ook weer de steel-plates, poppers en/of kartonnen IPSC schietschijven in een diamant vorm. 


Vaak worden deze doelen beschoten vanaf een plek waarbij de schutter niet onmiddellijk een vrij schootsveld heeft. Ook hier zijn de varianten eindeloos en komt de creativiteit van de parcoursbouwer goed van pas. Het zich verplaatsen van de schutter over het parcours is naar het inzicht en oordeel van de schutter, vanzelfsprekend binnen de gestelde regelgeving. Deze extra dimensie geeft de schutter behoorlijk wat vrijheid om naar eigen expertise en inzicht te handelen om zo de beste tijd en punten score te behalen

Deze vorm van schietsport vergt een zeer hoge mate van concentratie en toezicht. Op de andere banen is het toezicht met het gebruik van verenigingsvuurwapens geregeld door de aanwezigheid van één baancommandant voor 6 schietpunten. Tijdens het dynamisch schieten is er toezicht door één en vaak twee baancommandanten.

Deze Baan Commandanten waken over de gedragingen van de schutter tijdens de schietoefening. Verplaatst de schutter zich over de baan dan volgt de Baan Commandant als een schaduw om er op toe te zien dat alle veiligheidsregels stipt worden opgevolgd.

In beide beschreven situaties is het aantal patronen (vaak) niet aan een maximum gebonden en is de tijdsfactor bepalend. Het is natuurlijk aan jezelf hoeveel patronen je per doel wilt verschieten. Heel snel schieten en een nieuw magazijn plaatsen of in hoog tempo schieten maar iets meer tijd nemen om een doel te raken. Het is een afweging, in welke situatie behaal je de beste tijd. Hoe snel kun je een magazijn wisselen enz. Vaardigheid, inzicht, zelfkennis en (schiet)discipline.

Het schieten op steel- plates is voor iedereen toegankelijk. De schutter staat op een vaste positie en veelal wordt er gestart vanuit de vaardige houding, wapen onder een hoek 45 graden. Als u besluit deel te nemen aan het (nog) meer dynamische deel van deze vorm van schietsport, zeker ook voor deelname aan wedstrijden, dan is lidmaatschap van de NPSA en een aantekening op uw KNSA licentie noodzakelijk. Hiervoor worden op diverse plaatsen in het land speciale opleidingen gegeven. Met deze extra licentie op zak worden de mogelijkheden met het dynamisch schieten nog uitgebreider. Nadere informatie hierover kunt u terugvinden op site van de NPSA, de Nederlandse Parcours Schutter Associatie.

Deze vorm van schietsport is een zeer fraaie aanwinst op het totale palet aan schietsport disciplines.