GEEN optiek, staand uit de vrije hand
40 schoten per wedstrijdserie
8 wedstrijd schijven, 5 schoten per schietschijf – insteker
Treffers buiten de instekers (op de M-schijf) door de B.C.
van dienst op de betreffende insteker laten aantekenen

M-schijf
GKP1

Insteker
GKP2

Klassering volgens verenigingsnorm:
H) 371 – 400
A) 348 – 370
B) 322 – 347
C) 298 – 321
D) 264 – 297
E) 000 – 263