GEEN optiek, wel diopter vizier
60 schoten per wedstrijdserie
12 wedstrijd schijven, één schot per visueel - 5 schoten per schietschijf

Schijf KKG
KKG

Klassering volgens verenigingsnorm:
H) 556 – 600
A) 511 – 555
B) 481 – 510
C) 451 – 480
D) 411 – 450
E) 000 – 410