KKP - Klein Kaliber Pistool (en revolver)
GEEN optiek, staand uit de vrije hand
40 schoten per wedstrijdserie
8 wedstrijd schijven, 5 schoten per schietschijf

Schijf KKP
KKP

Klassering volgens verenigingsnorm:
H) 359 – 400
A) 335 – 358
B) 311 – 334
C) 276 – 310
D) 241 – 275
E) 000 – 240