Bij S.V. de Vrijheid – Leeuwaren hebben wij een Interne Competitie waar alle leden aan deel kunnen nemen.

Er zijn in beginsel 5 disciplines aangewezen waarin de IC kan worden verschoten, te weten: KKP, GKP, KKG, KKK & GKG.

Deelname is minimaal 5 wedstrijd series per gekozen discipline. De hoogst tellende wedstrijd serie telt mee voor de prijsuitreiking.

Op verzoek van enthousiaste leden zijn daar de volgende disciplines aan toegevoegd: PG-50, PG-100 en KKK-100m.

Ook bij de dynamische disciplines kan de IC worden verschoten, reglementen beschikbaar bij het Commissariaat Dynamische Disciplines.

Naar verwachting komen er in 2016 nog bij de disciplines: Militair Pistool & Service Pistool.

Commissariaat Wedstrijden.