De omgang met vuurwapens vereist niet alleen theoretische kennis van wapens en munitie, maar ook een praktische vaardigheid in de omgang en het hanteren hiervan. Hiermee bedoel ik dat je over een basisvaardigheid moet beschikken om zelfstandig met een vuurwapen de schietsport te kunnen beoefenen.

In de basisopleiding krijg je, onder gekwalificeerde leiding, ondermeer onderricht
in de volgende zaken:
• Theorie wapens en munitie
• Veiligheid in de omgang met vuurwapens
• Schiet technische vaardigheid met het vuurwapen
   (hoe raak ik het beoogde doel)

Omgang met diverse soorten wapens, waaronder:
• pistool
• revolver
• geweer
• karabijn in klein en groot kaliber.

De Vrijheid 120 smallIn de theorieles krijg je op een begrijpelijke manier uitleg over wapens en munitie, waarbij veel aandacht is voor de veiligheid en de basis wordt gelegd voor de verdere lessen.
Iedere les is er op gericht om maximale kennis over te dragen maar wel zodanig dat het ook een plezierige schietavond is.

Gedurende de lessen komen diverse delen van de vuurwapens ter sprake en raak je vertrouwd met begrippen als richtmiddelen, patroontrekker, slede en sledevangpal enz. Het hanteren van het vuurwapen, de daarbij behorende houding, opbouw van de trekkerdruk, trekkerfouten, ademhalingstechniek, maar ook de huis- en baanregels.

Tijdens deze fase van de opleiding maak je steeds een afspraak met de instructeur voor datum en tijd, dit kan zowel op een dinsdag- of vrijdag avond zijn. De groep instructeurs bestaat uit een aantal zeer gedreven leden die de door de KNSA verzorgde opleiding tot basistrainer reeds hebben afgerond of daar mee bezig zijn.

Na het met goed gevolg afronden van je opleiding ben je er klaar voor om zelfstandig je vaardigheden verder uit te bouwen. Gedurende deze fase zijn de instructeurs ter beschikking voor nadere uitleg en begeleiding. Na voldoende ervaring te hebben opgedaan kun je ook deelnemen aan oefeningen voor het onderdeel "Action Shooting". Hiervoor is wel een aparte opleiding noodzakelijk.

In het eerste jaar van je lidmaatschap ga je ondermeer een aantal malen optreden als baancommandant, meehelpen met technisch wapenonderhoud en aanverwante diensten. Op deze wijze zie je van heel dichtbij wat er in de vereniging omgaat, kom je met veel leden in contact en zul je je al snel thuis gaan voelen in de vereniging.

Tevens stellen we je (optioneel) in de gelegenheid om ervaring op te doen bij andere schietverenigingen in de vorm van wedstrijden. Begeleiding en verenigingswapens zijn dan beschikbaar.

Voor nieuwe leden die al actief zijn (of zijn geweest) in de schietsport is een variant van de opleiding van toepassing, alles gebaseerd op de mate geoefendheid. Dit kan variëren tot uitleg van de baanregels voor schutters die van een andere vereniging komen tot een (verkorte) opleiding op die punten waar dat nodig mag zijn.