In deze discipline schiet  men op meerdere afstanden, vuur spreiden over meerdere schijven. Per serie wordt de beschikbare tijd steeds korter.